• en
  • sv
  • Omvärldsbevakning under Almedalsveckan 2019

    Almedalsveckan är ett forum där samhällets institutioner och näringsliv möts för att diskutera, debattera och öka medvetenheten för aktuella samhällsfrågor. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och för övriga världen. Alla aktiviteter i det officiella programmet är kostnadsfria och öppna för alla.

    Att medverka under Almedalsveckan innebär en stor förändring från det dagliga arbetet, och medför även nya risker. Den ökade digitaliseringen i det svenska samhället, har skapat en möjlighet för individer att nå ut med information, tankar och åsikter till en stor publik på väldigt kort tid. Under Almedalsveckan 2018 publicerades 16 000 unika inlägg i sociala medier, med anknytning till organisationer, företag och individers deltagande. Med en spridning till flera miljoner människor.

    Med 2Secures omvärldsbevakning bevakar vi ditt företag, och händelser kring ditt företag under Almedalsveckan, i syfte att identifiera risker, kartlägga digital exponering och möjliggöra ett proaktivt säkerhetsarbete. Vi tillhandahåller en aktiv monitorering, med direktkontakt vid avvikelser. Den aktiva monitoreringen genererar även relevant rapportering till 2Secures beredskapsorganisation på plats i Almedalen som kan bistå med säkerhetshöjande åtgärder. Efter veckans slut får ni en sammanställning över er exponering med åtgärdsförslag till nästa evenemang.

    För mer information kontakta 2Secure Analys på analys@2secure.se