Ökande rädsla för att anställa kriminella infiltratörer

30 oktober, 2023

Fler företag genomför ingående bakgrundskontroller vid anställningar utöver de vanliga intervjuerna och testerna. Detta är ett svar på de allt vanligare fallen där anställda visar sig ha kopplingar till kriminella nätverk. Efterfrågan ökar inom olika branscher, inklusive banksektorn, fastighetsmäklare, byggföretag, samt hos offentliga myndigheter inom cybersäkerhet och teknikbranschen.

Bakgrundskontroller inkluderar vanligtvis att kontrollera personuppgifter, ekonomisk och rättslig information samt sociala medier.

Bakgrundskontroller förväntas spela en allt viktigare roll för att förhindra felaktiga anställningar och vi ser en ökad efterfrågan både inför rekrytering och inför bolagsförvärv.

SJU TIPS FÖR ATT INTE FÅ IN INFILTRATÖRER I FÖRETAGET

  1. Ta fram en policy på företaget kring vilken nivå av eventuell bakgrundskontroll som ska gälla vid olika typer av tjänstetillsättningar.
  2. Se till att nivån på kontrollerna matchar de befogenheter och mandat som respektive tjänst omfattar, samt potentiella risker som kan kopplas till olika roller.
  3. Be kandidaterna att legitimera sig vid anställningsintervjuer.
  4. Informera tidigt i processen, redan i annonseringen, om att bakgrundskontroll kommer att genomföras och varför den görs.
  5. Fråga alltid kandidaten om det är sannolikt att någon avvikelse kommer att visa sig i kontrollen.
  6. Förbered ett fåtal väl valda frågor som ställs till samtliga referenser. Fokusera på kandidatens kompetens genom frågor som har en tydlig koppling till möjligheten att lyckas i det nya uppdraget. Be referenspersonerna att ge konkreta exempel om svaren behöver förtydligas.
  7. Gör en samlad bedömning av intervjuer, tester, arbetsprover, referenser och resultat av bakgrundskontroll, när beslutet om anställning ska fattas. Låt inte sådant som dyker upp i kontrollen påverka anställningen om det saknar relevans för tjänsten.

Källor: 2Secure och Grooo. (Dagens Industri Publicerad: 28 oktober 2023, 10:01)

 

TILL ARTIKELN

Läs mer om säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller här.