• en
 • sv
 • Nyheter

  Analys av beredskap och krisberedskapCrisis Management – KrishanteringEmotionellt krisstödNyheterOkategoriseradePenetrationstestPressrelease

  Nya tillvägagångssätt för kriminella att komma över pengar uppmärksammas ständigt. Nedan följer den senaste uppdateringen om förnyade metoder. Vissa typer av bedrägerier kräver att bedragarna insamlar data om det tilltänkta offret. Nyligen har en råare variant av detta tillvägagångssätt identifierats, då gärningspersoner ska ha ringt upp till familjer och försökt lura till sig pengar genom att hävda att en annan […]

  Läs mer

  Inom snar framtid släpps 2Secures utsiktsrapport. I den har vi identifierat framträdande globala förändringskrafter och utforskat dess effekter i det svenska samhället. Genom att spåra hur globala händelser får nationella […]

  Läs mer

    I den rådande situationen med stor andel medarbetare som arbetar i hemmiljö har hela den fysiska arbetsplatsen flyttat in i den enskildes privatliv. Den nya arbetssituationen kan skapa positiva […]

  Läs mer

    Allteftersom dagar, veckor och snart månader gått efter att världen drabbades av pandemin Covid-19 har vi på 2Secure noterat ett antal saker.   Många organisationer, både offentliga och privata […]

  Läs mer

    Under hösten 2019 antogs ett nytt EU-direktiv för att garantera ett starkt skydd för visselblåsare som rapporterar om allvarliga oegentligheter. EU:s medlemsländer ska nu  implementera de nya kraven i […]

  Läs mer