• en
 • sv
 • Ny lag ökar möjligheterna till kamerabevakning

  Den första augusti 2018 utgick tidigare Kameraövervakningslag till förmån för en ny Kamerabevakningslag som kompletterar EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). En av de största förändringarna är att tidigare tillståndskrav förändrats. Det innebär att delar av statsförvaltningen nu har lättare att få tillstånd för att bedriva kamerabevakning i såväl brottsbekämpande som brottsförebyggande syfte. Målet med den nya lagstiftningen är ökad trygghet, framförallt genom att underlätta för kamerabevakning på fler offentliga platser.

  Utöver detta får såväl Polismyndigheten som Säkerhetspolisen förbättrade förutsättningar för att utnyttja kamerabevakning. De kan nu, under tre månader, använda kamerabevakning utan tillstånd för att motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikabrott. För myndigheter och företag som utför uppgifter av allmänt intresse kvarstår emellertid tillståndskravet.

  Lagen innebär samtidigt att viss typ av kamerabevakning blir tillståndsfri. Det ökar möjligheten för både näringsidkare och intresseorganisationer att bedriva kamerabevakning för att skydda sina tillgångar. Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- eller jordbruk. Privatpersoner som bedriver kamerabevakning av privat karaktär vid exempelvis villafastigheter omfattas inte heller av tillståndskravet.

  Den nya kamerabevakningslagen förväntas förbättra förutsättningarna för det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet, framförallt i form av en förenklad tillståndsgivning. Datainspektionen är nu ensam tillsynsmyndighet, vilket kommer innebära en såväl mer rättssäker som effektivare handläggningsprocess.

  Vill du veta mer om möjligheterna till kamerabevakning? Kontakta daniel.isberg@2secure.se