Ny fastighetsmäklarlag för bättre tillsyn och övervakning

25 augusti, 2021

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2021 och innebär förändringar både för myndigheten och för mäklarbranschen – och går ut på att även mäklarföretagen kommer att omfattas av registrering och tillsyn. I korthet kan man säga att Fastighetsmäklarinspektionen i och med den nya lagen äger rätten att från och med den 1 januari 2022 bedriva tillsyn.

Den enskilde mäklaren kommer även fortsättningsvis att ha huvudansvaret för förmedlingsuppdraget. Men företagen får bland annat ett övergripande ansvar för att verka för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Registrering och tillsyn av företag innebär också krav på vilka personer som finns med i företagsledning och ägarkrets. Utöver det innehåller lagen ytterligare ett par nyheter som exempelvis en ny registrerings-kategori som innebär att fler mäklare i kategorin hyresförmedlare blir registreringsskyldiga. I ljuset av detta är det viktigare än någonsin att veta vilka personer som jobbar i och bakom olika företag. Vi på 2Secure kan erbjuda bakgrundskontroller som säkerställer regelefterlevnaden och minimerar risken för oseriös företagsverksamhet, som till exempel penningtvätt.

Den nya lagen träder som sagt i kraft den 1 juli. Utifrån den nya lagen behöver ni som fastighetsmäklarföretag fullfölja:
• Registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen.
• Säkerställa vissa kontrollpunkter hos fastighetsmäklare och franchisetagare så att de efterlever den nya lagen.

Vill du veta mer om den nya fastighetsmäklarlagen och hur vi på 2Secure kan hjälpa dig kontakta Cecilia Lenstad,
cecilia.lenstad@2secure.se.

Här kan du ladda ner vårt produktblad.