Nato och kommunen – del 1 Försörjningsberedskap

28 september, 2023

I våras publicerade 2Secure en serie artiklar gällande Totalförsvaret i kommunen. Vi har valt att till viss del fortsätta skriva på temat. Denna gång fokuserar vi mer på hur ett stundande Nato-inträde kommer att påverka kommunens arbete inom totalförsvaret och hur de kan gå tillväga för att genomföra sin totalförsvarsplanering.

Den 30e augusti 2023 överlämnades betänkandet ”En modell för svensk försörjningsberedskap” (SOU 2023:50) från utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen till ministern för
civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Utredningen hade som syfte att undersöka och ge förslag på hur den nationella samordningen av försörjningsberedskap ska fungera. Lagstiftas förslagen från utredningen, tillsammans med ett framtida svenskt inträdande i Nato, innebär det utvecklade uppgifter och krav för kommunen i ett totalförsvarsperspektiv.

I denna artikel diskuterar vi vad betänkandet om försörjningsberedskapen kan komma att innebära för en kommun och hur detta knyter samman med Natos grundkrav för civilt försvar.

Här kan du hämta vår rapport ”Nato och kommunen – Försörjningsberedskap” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du frågor och/eller funderingar om totalförsvarsplanering eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap?

Kontakta Anders Bennström