”När mina kunder förstår säkerhet, när jag ser ”lampan” tändas, då vet jag att jag har gjort ett bra jobb.”

30 mars, 2023

Mikael Klots Rubin är säkerhetskonsult hos oss och jobbar med att hjälpa familjer och privatpersoner att skaffa sig en säkerhetsmässig trygghet. Vare sig det handlar om att utbilda hela familjen i säkerhetstänk, attityder till säkerhet och beteende, eller se till att hus eller lägenhet har de rätta skydden, så utmynnar alltid arbetet till förståelse för att man måste vara uppmärksam och ta säkerhet på allvar. Däremot behöver man inte vara rädd, enligt Mikael.

Man behöver inte vara rädd säger du?

Nej, absolut inte rädd. Däremot ska man vara uppmärksam. Vi ska alla vara försiktiga och undvika att bli lurade. Och det enda sättet att göra det är att öppna ögonen och se samhället för vad det är: att det faktiskt finns människor som vill komma åt våra pengar eller som kanske har det sämre eller av andra anledningar vill komma åt andra människors tillgångar.

Mikael Klots Rubin har bakgrund som polis på Nationella Insatsstyrkan, där han jobbade i åtta år. Han har också jobbat som sjukgymnast med elitidrottare, och han tycker den gemensamma nämnaren är att jobba i en miljö med högpresterande människor.

Vad gör du på 2Secure?

Jag arbetar på gruppen Privat och där har vi mer än 300 familjer och privatpersoner, som vi jobbar med. Jag ansvarar för 70 av dem. Jag jobbar även med utbildning i vår Academy, som ligger under en annan del av 2Secure. Jag hjälper till med utbildning i sjukvård och ”pågående dödligt våld” samt hot och våld. En annan del jag jobbar med är avlastande samtal och krisstöd, när någon av våra kunder har det behovet. Jag har till exempel stöttat och haft avlastande samtal med reportrar som har varit både Ukraina och Turkiet och sett och upplevt hemska saker.

Hur hjälper du privatfamiljer?

Med familjerna har vi ett strukturerat upplägg. Antingen har familjen själv köpt vår tjänst, alternativt har ett företag köpt tjänsten för en person som sitter på en utsatt position. En av våra avtalsformer innebär att vi åker ut och träffar familjen… intervjuar dem i hemmet och samlar information, som vi sedan tar vi med oss och analyserar. Sedan kommer vi tillbaka och genomför en avrapportering och en utbildning, som sen övergår i en förvaltningsform, där vi har två till tre möten per år. Men som kund hos oss har man alltid möjlighet att ringa vårt beredskapsnummer, dygnet runt, om man behöver hjälp eller stöd. Det numret går alltid direkt till en erfaren före detta polis eller före detta militär.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

När det gäller familjen så handlar det om förståelsen för helheten. Att man måste ta ett helhetsgrepp om sin situation. Visst, det är jättebra att man gör små enstaka saker, individuellt, men man behöver få med sig hela familjen. Har man till exempel två vuxna och två barn är det ett lagsamarbete. Om en person inte bryr sig om att sätta på larmet på kvällen när man ska lägga sig och sova, då bryter man hela säkerhetskedjan. Eller om en person i familjen lägger ut känslig information, som att man ska åka bort, då blir det känsligt för alla.

Vad brukar du göra då?

En av mina starka sidor är nog att när jag väl får prata med barnen, som kanske inte alltid lyssnar på mamma och pappa, då brukar polletten trilla ner. När en annan vuxen, som kanske har en intressant bakgrund, pratar om de här sakerna så får man gehör på ett annat sätt.

Hur ska du tänka när du är själv på stan och någon annan person vill dig någonting? Eller om någon vill ta din telefon eller jacka? Och hur ska du tänka när det gäller droger och alkohol?

Det mest belönande med mitt jobb det är att jag kan vara med på det brottsförebyggande sättet mycket mer än vad jag var som polis

Tittar ni på fastigheten också?

Ja, vi tittar ju på fastigheten eller lägenheten och gör en analys om låsen, dörrar och fönster, belysning och så vidare. Vi har ett helt protokoll där som vi går igenom för att hjälpa familjen att få en så bra fysisk miljö som möjligt.

Hur är det med IT?

Självklart. Det är otroligt hur känslig och sårbara vi människor är när det gäller IT och bedrägerier på nätet. Innan jag började på 2Secure hade jag faktiskt inte riktigt den kollen. Ta till exempel det här med lösenord. Jag ser hur obekväma människor blir när vi pratar lösenord. Fortfarande idag har de flesta väldigt dåliga lösenord. Lösenorden är ju nyckeln till ditt liv, framför allt ditt digitala liv. Det finns ju ingen som går hemifrån utan att låsa ytterdörren, däremot kan man använda väldigt enkla och simpla lösenord på nätet till olika tjänster vilket öppnar risken för att man ska bli sårbar eller attackerad.

Vad tycker du är den största missuppfattningen när du träffar familjer?

Den största missuppfattningen är väl att de tror att vi ska göra allting åt dem. Att vi ska minska deras exponering på nätet, att vi ska se till att larm kommer på plats och så vidare… Men det är som att vara sjukgymnast, det måste finnas en grundförståelse och en grundvilja hos individen man jobbar med.  Sen hjälper vi självklart till med saker och genomförandet, ibland på projektledningsnivå eller på andra lämpliga sätt. Men det viktigaste är att individen och eller familjen själva förstår varför man ska göra de här sakerna.

Varför 2Secure?

Jag skulle nog säga att det är de som jobbar hos oss i private gruppen är väldigt bra på att kommunicera och dela med oss av vår kunskap. Sedan har vi ju erfarenheten. Vi var först i Sverige med att ta fram den här typen av tjänster 2006. Så… den personal som finns här, och den kunskap som har inhämtats genom åren, gör oss faktiskt unika.

När ska man höra av sig till 2Secure?

Är man kund hos oss kan man höra av sig för minsta lilla, för att ställa frågor eller få hjälp eller stöd. Om du inte är kund hos oss så är det bara att höra av sig för att kanske få en spegling av om du har ett behov av våra tjänster. Det är inte alla som behöver våra tjänster. Då är vi ärliga och säger det. Vi kommer aldrig sälja på rädsla.

Kan man få råd?

Ja visst, man kan få hjälp med att få en ögonblicksbild av sin vardag och sin sårbarhet. Man behöver inte ha ett löpande avtal med oss. Vi gör fler och fler engångsinsatser, som vi kallar det, men det är inte alldeles ovanligt att de sedan övergår i ett löpande avtal. Det tycker kunder är tryggt.

När är ditt jobb som roligast?

När jag ser ”lampan” tändas hos dom jag pratar med… Att de förstår vad jag pratar om och när man ser insikten. Då vet jag att det kommer bli bra. Och tryggare för alla.

Har du frågor eller vill du veta mer om våra tjänster för dig som privatperson?
Kontakta Mikael Klots Rubin