Kvalitativa bakgrundskontroller allt viktigare

29 oktober, 2021

Att investera i förebyggande säkerhetstjänster har inte alltid stått högst upp på agendan hos alla företag. Men under det senaste året har något förändrats. Vi uppfattar att begreppen säkerhet och bakgrundskontroller fått en ny status, och äntligen kommit upp på agendan hos ledningsgrupper.

– Min övertygelse är att det här bara är början för oss som arbetar med framförallt bakgrundskontroller, säger Elisabeth Tallström, chef för Human Risk Management.

Branschföreningen BKF (Bakgrundskontrollföretagen) är till för att skapa trygghet hos våra kunder vid val av leverantör av bakgrundskontroller. I takt som marknaden växer så kommer vi att se fler företag som etablerar sig inom denna nisch och valet av leverantör blir därför lite svårare. I dag är vi fem medlemsföretag och vi vill så klart bli flera.

När 2secure var med och grundade BKF var det för att vi såg ett behov av en branschförening som kunde skapa trygghet för våra kunder – samtidigt som det behövdes en vägledare för branschen.

“BKF ska vara en garanti för transparens och kvalitet utifrån bland annat etiskt och moraliskt perspektiv. Till mångt och mycket styr GDPR vår verksamhet, och det kan vara svårt att förhålla sig till allt utan riktlinjer.
Där är en branschorganisation mycket till hjälp, och våra kunder kan vara trygga med att vi som är medlemmar hanterar information och dokumentation på ett korrekt sätt.”

Framåt tror Elisabeth mycket på BKF:s kraft som just en försäkring för kunderna. Branschen är som sagt fortfarande relativt ny, och snabbt växande, och som alltid med en bransch som är i ropet så startas många nya företag. Då är vikten och värdet av en branschorganisation som kan ge vägledning ännu större.

Vill du ha hjälp med bakgrundskontroller inför till exempel ett förvärv eller en anställning?
Maila oss på info@2secure.se.

Kontakta mig