Banketten som attackerades

Banketten som attackerades Ett börsnoterat bolag skulle ha sin årliga stämma med efterföljande bankett på ett hotell någonstans i Europa. Vi hade fått i uppdrag att ansvara för personsäkerheten kring styrelsens ordförande och VD. ”När efterrätten bars in fick vi höra...