Tiden förändras  och vi med den

Vet du vem du avser ingå affärsrelation med? Vilka är bolagets företrädare? Har det skett förändringar i det bolag ni haft samarbete med under en tid?

KONTROLLERA SAMARBETSPARTNERS

Det tillhör idag vanligheterna att anställda kommer och går, ledningar byts ut och arbetsvillkor förändras. Under bara ett par år hinner det hända mycket i ett bolag, oavsett dess storlek. Utvecklingen kan i värsta fall ta illa anade vägar. Brottsförebyggande rådet har under senare år understrukit att svenska företag blivit allt mer sårbara för infiltration av kriminella personer med kopplingar till den organiserade brottsligheten. En av myndighetens rekommendationer är att kontrollera eventuella samarbetspartners särskilt noggrant, något som hjälper att minska risken för att inleda ett samarbete byggt på fel premisser.

För en kort tid sedan behövde ett av Sveriges största mediehus anställa ett städföretag. Cheferna som ansvarade för anställningen hade haft positiv erfarenhet av företaget då de fem år tidigare agerat leverantör åt chefernas tidigare arbetsgivare i en annan del av Sverige. Mediehuset visade nu intresse att inleda ett samarbete med samma företag. I syfte att undvika obehagliga överraskningar valde mediehuset att utföra en bolagskontroll på städföretaget. Det skulle visa sig bli ett genidrag.

Städföretaget som nu var aktuellt för ett stort uppdrag hos mediehuset hade tidigare varit ett välskött bolag utan några större anmärkningar. Därutöver var bolaget i tillväxtfas och hade ett par år tidigare börjat etablera sig på allt fler orter runtom i Sverige. Bolagets ledning hade på kort tid bytts ut och allt fler nya medarbetare anställts. På ytan föreföll allting gå som på räls för bolaget, men bakom kulisserna hägrade en annan berättelse.

Sedan den tilltagande tillväxten hade bolaget fått en ny verkställande direktör och ekonomichef. I samband med ledningsförändringen hade bolaget blivit allt slarvigare på att sköta sina ekonomiska angelägenheter. Revisorsanmärkningar av såväl mildare som allvarligare art började förekomma på återkommande basis. Bolaget hade dessutom börjat slarva med betalning av diverse leverantörsfakturor, vilket resulterade i återkommande ärenden hos Kronofogdemyndigheten, varav vissa gick hela vägen till domstol. Städföretaget hade därutöver inget välstrukturerat säkerhetsarbete implementerat i sin rekryteringsprocess, vilket tillät ett flertal felrekryteringar. Flera f.d. anställda vittnade i såväl media som på internetforum om usla arbetsförhållandena på företaget. Därtill hade bolaget anställt ett flertal medarbetare som saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Några av dessa kom att arbeta på särskilt skyddsvärda institutioner i Sverige.

Lika snabbt som tiden hinner susa förbi oss, lika snabbt glöms det bort att tiderna förändras – och bolagens förutsättningar med dem. När mediehuset blev varse om samtliga oegentligheter som försiggått på bolaget under senare år erhöll de även en tankeställare om de problem som hade kunnat uppstå om de inte valt att utföra en bolagskontroll på städföretaget i fråga. 2Secure är en helhetsleverantör inom risk och säkerhet som garanterar er professionalitet, kunskap och expertis. Tack vare bolagskontrollen på städföretaget kunde mediehuset minimera risken för eventuella obehagliga överraskningar som följd av ett samarbete.

Vill du ha hjälp med bakgrundskontroller inför till exempel ett förvärv eller en anställning?