Kriminell verksamhet uppdagades

I samband med en riskanalys upptäcktes oegentligheter inom säljavdelningen. Det visade sig att en del av företagets produkter sålts till kriminella.

Identifiera risker och sårbarheter

På 2Secure utför vi riskanalyser åt våra kunder i syfte att säkerställa att de säkerhetsrutiner som finns på arbetsplatsen är tillräckliga och anpassade efter företagets behov. Vidare identifierar vi potentiella risker och sårbarheter inom företaget samt ger lämpliga förslag på hur dessa kan åtgärdas.

En kund till oss ville att vi skulle utföra en heltäckande riskanalys åt företaget. Det fanns ingen direkt oro utan de ville bara försäkra sig om att allting fungerade som det skulle. Tiden därefter gick vi igenom allt inom företaget.

I samband med vår riskanalys upptäckte vi oegentligheter inom säljavdelningen på företaget. Det visade sig att en del av företagets produkter sålts till kriminella utan företagets vetskap. De kriminella hade handlat via så kallade målvakter och därigenom fått kredit beviljad. Detta utgjorde en stor risk för kundföretaget men också för kreditföretaget.

Det var givetvis i företagets intresse att detta skulle upphöra så snabbt som möjligt. I och med vår undersökning kunde tingsrätten fatta beslut om att ta de olagligt sålda produkterna i kvarstad. Företaget fick även arbetsrättsligt underlag för att säga upp de anställda som kringgått företagets rutiner vid försäljning och möjliggjort för kriminella att handla produkterna. Vidare, hjälpte vi kunden att etablera nya rutiner kring försäljning för att undvika liknande situationer i framtiden.

Är du intresserad av att utföra en riskanalys på ditt företag?

Kontaktpersoner