Hot och obehagliga situationer

HR-avdelningen misstänkte att något inte stod rätt till med en anställd. Personen var utåtagerande och sjukfrånvaron ökade. 

Att avskeda en person som tillhör en brottslig organisation är inte helt riskfritt

Det här handlar om en person som var utåtagerande mot sina medarbetare och chefer, och sjukfrånvaron ökade. Personen blev inkallad till HR och sin närmaste linjechef för samtal och under samtalet uppkom det antydanden om att något inte var som det borde. Det började också försvinna verktyg från företaget och säkerhetschefen började se ett mönster. Personen blev inkallad till ett nytt möte med HR och denna gång även med säkerhetschefen. Ett par dagar efter mötet fick HR-chefen ett paket hemskickad från okänd avsändare. I paketet låg det en död mus och ett smutsigt brev med blod på. Brevets innehåll upplevdes som ett hot mot HR-chefen och hens familj.

En av våra säkerhetskonsulter kopplades in, en polisanmälan gjordes och en utredning påbörjades av oss. Vår konsult kunde se ett samband mellan personen med hög frånvaro och hotet mot HR-chefen. En bakgrundskontroll gjordes och det framkom att personen var knuten till en känd organiserad brottslig gruppering med högt våldskapital. Vår operativa avdelning ”Protection” kopplades in och det beslutades att HR-chefen med familj skulle få livvaktsskydd.

I samma stund bestämde ledningen på bolaget att personen omedelbart skulle avskedas från sin anställning, då företaget inte accepterar personal som är involverad i organiserad brottsliga grupperingar.

Men att avskeda en person som tillhör en brottslig organisation är inte helt riskfritt. Vi fick öka skyddet med personskydd för övriga ledningen. Samtidigt jobbade polisen med brottsutredningen parallellt med vår utredning. Polisen lade dock ner förundersökningen efter ett tag.

Den anställda som ärendet handlade om blev sedan kallad på nytt möte, och med denna gång var ”Protections” livvakter utifall personen skulle bli våldsam. Mötet inleddes och gick lugnt till. Personen blev besviken på beslutet men visade ingen aggressivitet.

Någon vecka senare uppenbarade sig ett antal personer utanför HR-Chefens villa. Personerna var klädda i mörka huvtröjor och stod på gatan en stund tills de försvann igen. Detta upplevdes som ett förtäckt hot mot HR-Chefen. Livvakterna, som hade dygnet-runt-bevakning av familjen, stod en bit bort och fotade alltsammans utan personernas vetskap. Livvakterna var beredda att agera ifall personerna skulle gå in på tomten eller kasta något, men ingenting hände.

Efter ytterligare veckor, utan några händelser, skalades livvaktsskyddet ner och familjen kände sig trygg.

Kundcase av den här typen är inte ovanliga för oss. De visar på vikten av att göra bakgrundskontroller och att förstärka säkerheten med exempelvis personskydd när anställda utsätts för hot och obehagliga situationer.

Vill du ha hjälp med säkerheten vid avskedande av personal med brottslig bakgrund?

Kontaktpersoner