Från misstanke till fällande dom

Misstanke om att en medarbetare sålde datortillbehör tillhörande Malmö stad. Anledning till misstanken kom genom en visselblåsning.

Intern utredning för misstankte av brott

Två hårddiskar låg ute på försäljning på Tradera – av samma typ som Malmö stad köpt in i stora kvantiteter. Med anledning av detta ville Malmö stad efterforska om något brott hade begåtts och beslutade därför att inleda en intern utredning.

Uppdraget initialt från Malmö stad IT bestod av två delar:
Att undersöka och verifiera om den oidentifierade säljaren av de två hårddiskarna hade ytterligare produkter till försäljning samt att undersöka och verifiera vem säljaren är och om den personen var en medarbetare i Malmö stad.

2Secure kunde genom sitt Digitalforensiska Center (DFC) klargöra säljarens identitet samt att denne hade stora mängder datatillbehör till salu på nätet. Det uppdagades under fortsatt utredning att det som annonserats sannolikt tillhörde staden samt att detta pågått i flera år och i stor omfattning. Eftersom det nu kunde bevisas att ett brott verkligen begåtts mot staden gjordes en polisanmälan gällande grov trolöshet mot huvudman. 2Secure överlämnade hela utredningen till polisen som sedan kunde gripa och anhålla den anställde. Vid husrannsakan påträffades sedan mängder med gods som kunde misstänkas tillhöra Malmö stad.

Efter en lång polisutredning hamnade ärendet i tingsrätten där den anställde dömdes till fängelse i 14 månader för flera fall av grov trolöshet mot huvudman samt stöld. Han ådömdes också att ersätta Malmö stad för den ekonomiska skada han åsamkat.

Magnus Östbring på 2Secure Syd/Väst reflekterar över utredningen, framgångsfaktorer och resultat.

– Detta ärende visar på vikten av att företag och organisationer har en tydlig och hållbar policy. Anställda måste ha tydliga och kommunicerade riktlinjer för vad de får och inte får göra i sin roll på arbetsplatsen. När detta finns på plats och man dessutom kombinerar det med ett säkert system för visselblåsning ökar chanserna för tidig upptäckt.

Vid tidig misstanke är det viktigt att klargöra om oegentligheter har begåtts för att antingen fria eller utreda vidare. Processen för brottmål är oftast väldigt lång. Dock kan denna förkortas betydligt om man gör en egen robust internutredning för att sedan överlämna underlaget till polis om brottsmisstanke uppstått.

– Om brott kan misstänkas i ett tidigt skede ska ett arbetsrättsligt underlag skapas för att snarast stänga av eller avskilja medarbetaren. I samband med att man delger detta ska dator och telefon överlämnas till arbetsgivaren.

 

Vill du veta mer om hur du kan skydda dig och din arbetsplats mot liknande incidenter?