• en
 • sv
 • Konsultbolags dilemma

  rad_webbEn ökande andel konsultbolag har börjat få krav från sina kunder att konsulterna ska omfattas av samma regler som kundernas anställda personal gällande bakgrundskontroller. Vilket kan ses som helt rimligt.

  Konsultbolagen kommer nu till oss och vi kan se ett allt tydligare dilemma. Låt mig beskriva det genom ett fiktivt scenario.

  Konsultbolaget AB har en person anställd som är expert på sociala medier. Personen har varit anställd i ett par år och anlitad på uppdrag från en handfull kunder. Nu är personen tilltänkt att arbeta i ett projekt hos Läkemedelsbolaget AB. Läkemedelsbolaget AB har en policy avseende bakgrundskontroller och ett väl utarbetat regelverk kring detta. Personen blir informerad om att en bakgrundkontroll ska genomföras och kontrollen visar att personen är fälld för bokföringsbrott. För Läkemedelsbolaget AB så är denna typ av brott inte avgörande och i och med att personens bakgrundkontroll inte påvisar några andra risker så kan personen börja där.

  Men chefen på konsultbolaget står nu inför ett problem. Hen vet nämligen att man förhandlar med en annan stor kund om konsulttjänster inom sociala medier. Denna kund, som har en väl implementerad policy och process för bakgrundskontroller, har en nolltolerans mot alla brott. Hur ska hen göra nu?

  Konsultbolagen har svårt att sätta upp egna riskanalyser baserat på sin risker utan blir egentligen som en aggregerad sista utpost avseende risk där ribban för vad som är OK höjs och höjs med fler kunder.

  Så vad är lösningen – ja, jag vet inte riktigt. För det första så tror jag att ALLA konsultbolag måste fundera på att börja göra bakgrundskontroller i samband med rekryteringen. Det är för många bolag som gör bakgrundskontroller på befintligt anställd personal och då kan man hamna i svåra vägval.

  För det andra så tror jag ändå att man måste försöka att anpassa sina egna riskanalyser efter sina kunders, och har man många kunder så bör man nog organisera sig efter kunderna snarare än att hitta personer/kompetenser som passar över allt.

  För det tredje så är jag övertygad om att det är viktigt att man är transparent mot såväl kunder som personal kring vilka förutsättningar och regler som finns och skapa en policy kring bakgrundskontroller.

  Svårt problem som vi lär återkomma till!