• en
 • sv
 • Konkurrerande verksamhet?

  shutterstock_195607853I början av sommaren fick vi in ett uppdrag från en av våra mest trogna kunder verksamma inom utbildningsbranschen. De skulle rekrytera en ny affärsområdeschef och hade nu en slutkandidat. Allt som återstod var bakgrundskontrollen.

  Vi fick information om vem kandidaten var och en kopia av dennas CV. Ett tillsynes mycket gediget sådant med ett flertal anställningar i liknande positioner hos flera erkänt seriösa företag inom branschen.

  Kunden hade valt en bakgrundskontroll i vilken vi hämtar in ett stort antal uppgifter kring bl.a. folkbokföring, ekonomi, bolag och rättsliga ärenden samt gör en fullödig mediesökning på kandidaten. Hela kandidatens hushåll skulle kontrolleras vilket i detta fall innebar en kontroll även av dennes sambo. Vi hade också till uppgift att leverera en analys och våra rekommendationer till kunden.

  Avvikande inkomster och fel i CV

  Ganska snart uppstod frågetecken kring kandidatens inkomster. Under 2012 hade hon deklarerat en lön från arbetsgivare som uppgick till endast lite drygt hälften av vad hon hade tjänat under andra år. Hon hade också deklarerat ett betydande överskott av egen näringsverksamhet och hade under året varit registrerad för F-skatt och moms.

  Enligt kandidatens CV hade hon bytt arbetsgivare samma år, men någon egen näringsverksamhet nämnde hon inte. Övergången från den ena till den andra arbetsgivaren såg bra ut i CV:t, kandidaten uppgav att hon avslutade anställningen i februari och började den nya anställningen i mars. Kandidatens LinkedIn-profil överensstämde med CV:t men här stod endast att anställningen hos den tidigare arbetsgivaren hade avslutats under 2012, inte vilken månad.

  Konkurrerande verksamhet

  När kontrollen så småningom gick över till kandidatens sambo konstaterade vi snart att han nyligen hade startat ett företag. Enligt uppgift skulle bolaget endast vara verksamt som holdingbolag, men sambon hade gett det ett namn som antydde verksamhet inom utbildningsbranschen, samma bransch som vår kund verkar i. Därtill hade kandidatens privata e-postadress registrerats för företaget hos Bolagsverket och kandidatens mamma var tillsammans med sambon de enda personerna i företagets styrelse.

  Möjliga förklaringar

  Omständigheter kring såväl kandidatens inkomster och övergången av anställningen 2012 som sambons nystartade bolag kunde självklart ha en naturlig förklaring. Möjligen var kandidaten anställd på konsultbasis genom egen firma i början av anställningen och kanske var företaget ett alternativt steg i karriären för det fall kandidaten inte hittade något annat jobb. Eller kanske var det så att det helt och hållet var sambons företag och att kandidaten bara tog hand om kontakten med Bolagsverket.

  Möjligheten fanns också att kandidaten inte självmant hade lämnat anställningen 2012, kanske med koppling till att hon hade startat egen näringsverksamhet och att kandidaten, med sambon som bulvan, hade för avsikt att bedriva konkurrerande verksamhet. I vilket fall hade kandidaten inte lämnat informationen kring den egna verksamheten eller sambons företag under anställningsprocessen.

  Slutsats

  Den enda som nu kunde bidra med mer information och förklaringar var kandidaten. Denna, och de flesta andra kontroller vi genomför, slutade därför med ett antal frågeställningar som vi rekommenderade att vår kund skulle ta upp med kandidaten i en uppföljande intervju.

  Öppenhet i anställningsprocessen

  Inte sällan finns det naturliga förklaringar på det vi i kontrollen markerar som avvikelser och ibland har kandidaterna försökt undanhålla det i tron att det ska påverka rekryteringen. Jag upplever dock inte att någon av våra kunder har något problem med ett mindre glapp i CV:t, en erfarenhet som avviker från en annars utstakad karriär eller någon kurs som saknas innan examen, så länge man är ärlig med det. Det är först när en kandidat medvetet far med osanning eller undanhåller information som det påverkar förtroendet. Vi förespråkar öppenhet under anställningsprocessen. Likväl som en kandidat ska kunna förvänta sig ärliga svar på frågor om företaget och arbetsplatsen, så ska arbetsgivaren också kunna förvänta sig att kandidaten ärligt redogör för sina kvalifikationer och tidigare erfarenhet.