• en
 • sv
 • Kompentensutveckling

  Vi jobbar hela tiden på att bli bättre. Som en del av det har en större grupp av 2Secures säkerhetskonsulter genomgått en utbildning i evidensbaserad hot- och riskbedömning.

  Utbildningen har letts av Henrik Belfrage som är professor i kriminologi vid Linköpings Universitet och till forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

  De konsulter som deltog i utbildningen fick ta del av en samlad bild av all den forskning som finns inom området.

  Bland de instrument och delar som konsulterna utbildades på finns, SAM – Stalking Assessment and Management, Check 10 och TRAP-18. TRAP-18 är en bedömningsmall vid hot om terrorbrott från enskilda individer (ex vis hot om skolmassakrer med en politisk eller ideologisk agenda).

  Konsulterna som genomförde hela utbildningen har alla utbildats i att använda checklistorna och bedömningsmallarna korrekt och fått ett intyg på det.