Kidnappningstrender och internationella risker

3 juni, 2022

Företagsledare och familjer med tillgång till betydande rikedomar är ofta bekymrade eller intresserade i kidnappningstrender, i den här artikeln kommer vi att utforska de aktuella trenderna. Under 2022 första kvartal skedde 50 procent av kidnappningar antingen under resa eller utomhus. Majoriteten av offren, 97 procent, var medborgare i landet där kidnappningen ägde rum, och 85 procent av fallen löstes inom åtta dagar.

Vi ser att en majoritet av kidnappningar sker på den amerikanska kontinenten (33 procent) och Afrika (44 procent), enbart en procent av kidnappningar sker i Europa. Även om gränsdragningen mellan kriminella grupper, vänster- och högergrupper, och religiöst motiverade grupper, inte alltid är tydlig, är det rimligt att konstatera att över 85 procent av kidnappningarna utförs av kriminella organisationer som söker ekonomisk betalning för offrets återvändande.

Trenden med kidnappningar i Mexiko fortsatte under första kvartalet 2022, med en hög andel kidnappningar i gränsregionerna USA/Mexiko, Gulfstaterna och västra och centrala regioner i Mexiko. Väletablerade kriminella nätverk i Mexiko fortsätter att rikta in sig på ett brett urval av människor, inklusive anställda, företagsägare och alla som misstänks ha kapaciteten eller vara kopplade till någon med kapacitet att betala en lösensumma. Nittio procent av kidnappningarna löses inom en vecka. Haiti fortsätter att vara mycket instabilt och en grodd för våldsbrott och kidnappningar. Laglösheten i Haiti, inklusive huvudstaden Port au Prince, innebär att kriminella grupper kan bedriva kidnappningsverksamhet ostraffat och engagera sig i långsiktiga förhandlingar i syfte att säkra större kidnappningsutbetalningar. Nästan hälften av alla kidnappningar i Haiti varade längre än en vecka. Både utlänningar och haitier är måltavlor för kriminella grupper, så även företagare och deras anställda. Kidnappningstrender i städer som Sao Paulo i Brasilien och landsbygdsområden i Colombia är fortsatt höga. Kidnappningar sker både i områden med hög brottslighet, såväl som relativt välbärgade platser.

I Afrika sker majoriteten av kidnappningar i Nigeria, landet står för nästan 90 procent av alla kidnappningar i Afrika. Första kvartalet i 2022 visade en betydande ökning av antalet attacker jämfört med samma period 2021, och denna trend kommer sannolikt att fortsätta. När kriminella grupper fortsätter att öka sin kapacitet och professionalism förväntas antalet kidnappningar i Nigeria att stiga. Kriminella grupper i Sydafrika ökar också sin kapacitet. Småföretagsägare är fortfarande i fokus för kidnappningsaktiviteter i Sydafrika. Majoriteten av offren i Sydafrika har kidnappats under resa. I Demokratiska republiken Kongo (DRK) är kidnappning fortfarande en allvarlig risk i norra och södra Kivu och Ituri-provinserna. DRK:s regering har förlängt undantagstillståndet i dessa områden 22 gånger och detta kommer sannolikt att förlängas ytterligare. Majoriteten av kidnappningarna i Demokratiska republiken Kongo är lokala jordbruksarbetare som utgör en låg risk för kidnapparna, dock finns det en ökande trend att rikta in sig på NGO-arbetare som uppfattas som mer lukrativa mål. Tre NGO-arbetare, inklusive en utlänning, kidnappades i DRK i januari.

På vår internationella avdelning har vi krisrådgivare, kidnappningsförhandlare och analytiker. Kontakta gärna Dominic Bowen för en diskussion om dina internationella riskhanteringsbehov.