Jordbävningen i Turkiet

6 februari, 2023

Rapportering 9e februari

Hatays flygplats är ett viktigt logistikcenter för försörjningsleveranser och intensiva reparationsarbeten av flygbanan pågår just nu. Flygplatserna i Adana, Elazig och Diyarbakir har förseningar till följd av den ökade flygtrafiken men verksamheten fortsätter. Flygplatsen i Gaziantep och Malatya är avstängda för civilt flyg och tar enbart emot humanitärt bistånd och räddningspersonal. Hotell i de drabbade områdena har öppnat sin verksamhet för överlevande och prioriterar dessa människor.

Branden i Iskenderuns hamn är nu under kontroll, brännbart material lagrat i containrar var orsaken till brandens uppkomst. Hundratals containrar förstördes och all hamnverksamhet ligger för tillfället nere. Rederier i närliggande områden hjälper till med fraktverksamheten.

Hatayprovinsen upplever fortfarande omfattande störningar i telekommunikationen samtidigt som de flesta andra katastrofdrabbade områdena kan använda telefoner och internet igen. Det pågår fortfarande avbrott i el-, vatten- och gasförsörjningen i de sydöstra delarna av landet. Elavbrotten är värst i städerna Adiyaman och Kahramanmaras. De turkiska myndigheterna fortsätter att begränsa infarten av civila fordon till Hatay, medan biståndspersonal och journalister har fortsatt tillträde till områdena.

Kandilliobservatoriet har uppmätt flertal efterskalv och mindre jordbävningar de senaste dagarna. Det råder oro att efterskalven kan orsaka att förkastningszonen flyttas ytterligare i regionen. Hela Turkiet har förflyttats ca 3 meter till följd av den kraftiga jordbävningen.

Räddningsinsatser pågår fortfarande i hela regionen. Koordinationen i räddningsarbetet har förbättrats under dagarna. Handelsministeriet i Turkiet gick ut med att bistånd till landet undantas av alla handelsreglementen. De tio mest drabbade städerna är Kahramanmaras, Gaziantep, Malatya, Diyatbakir, Kilis, Sanliurfa, Adiyaman, Hatay, Osmaniye och Adana. Just nu har över 16 000 människor mist livet med ca 60 000 skadade där 8 000 byggnader har förstörts i regionen.

BRA ATT VETA

Den turkiska regeringen fortsätter att efterlysa internationellt bistånd för att stödja de humanitära insatserna. Fler skalv och efterskalv förväntas. Kritiska resurser bör omedelbart omplaceras till en säkrare plats. Dödsiffrorna förväntas stiga ytterligare under de kommande dagarna. Robert Holden, chef för incidenthantering på WHO säger att nödinsatser riktade till överlevande måste intensifieras annars kan den begränsade tillgången till grundläggande förnödenheter leda till ytterligare en katastrof. Folkhälsan i de drabbade områdena lär försämras under de kommande dagarna som en konsekvens av minskad tillgång till vatten, mat, boende, skydd och sämre sanitetsförhållanden. Bristen på rent vatten leder till att riskerna för vattenburna sjukdomar ökar, något som alla som reser till de drabbade områdena måste ha i åtanke.

Rapportering 8e februari

Ett undantagstillstånd på tre månader har införts i de tio mest drabbade områdena i Turkiet. Reparationsarbeten på skadade tunnlar, broar och vägar fortsätter runt om i Turkiet, och information om vägarnas tillstånd i de drabbade områdena uppdateras regelbundet. Vårt team har identifierad en ökad trafik på vägarna mellan de större städerna, och utanför de katastrofdrabbade områdena. Vägsituationen försvåras än mer av de nuvarande väderförhållanden med is och snö.

Branden i Iskenderuns hamn pågår fortfarandet. All verksamhet i hamnen är tills vidare avstängd medan brandflyg och hjälpfartyg fortsätter sina insatser för att få branden under kontroll. Fraktföretag omdirigerar sina leveranser till närliggande hamnar som har klarat sig bättre. Vi ser förseningar på flygplatserna i Adana, Elazig och Diyarbakir på grund av den ökade flygtrafiken, men verksamhet fortsätter. Människor som överlevt katastrofen väntar på flygplatserna för att flyttas till andra städer i Turkiet. Flygplatsen i Gaziantep fungerar åter, men är tillsammans med Malatyas flygplats endast öppen för att ta emot humanitärt bistånd och är fortsatt stängda för civila aktörer.

Telekommunikationen är i stort sett helt återställd i de flesta områdena förutom i Hatay, där staden Antakya fortfarande har störningar i telekommunikationen. I sydöstra Turkiet pågår fortfarande avbrott i el-, vatten- och gasförsörjningen. Elavbrotten är värst i städerna Adiyaman och Kahramanmaras. De turkiska myndigheterna fortsätter att begränsa infarten av civila fordon till Hatay.

Mer än 6000 människor har dött och fler än 35 000 uppges vara skadade och minst 8000 byggnader har förstörts som följd av katastrofen. De tio mest drabbade städerna är Kahramanmaras, Gaziantep, Malatya, Diyatbakir, Kilis, Sanliurfa, Adiyaman, Hatay, Osmaniye och Adana.

Fler efterskalv förväntas, vilket försvårar räddningsarbetet som fortfarande pågår för att försöka rädda det stora antalet människor som är instängda bland de kollapsade byggnaderna. De humanitära insatserna tar fart allt eftersom lastbilar och flygplan når fram till de drabbade områdena, men det finns fortfarande byar som inte fått tillgång till bistånd. Situationen förvärras av att det i området förutspås mer snö och regn.

BRA ATT VETA

Den turkiska regeringen fortsätter att efterlysa internationellt bistånd för att stödja de humanitära insatserna. Fler skalv och efterskalv förväntas, vilket gör att antalet döda och skadade kommer att stiga. Kritiska resurser bör omedelbart omplaceras till en säkrare plats.

Rörligheten för människor och förnödenheter kommer att vara kraftigt begränsad under den närmaste tiden. Alla som reser till, och i, Turkiet måste ha detaljerade resesäkerhetsplaner och vara självförsörjande med mat, vatten och transporter. Det kan förekomma störningar i telekommunikationen. Risken för trafikolyckor är fortsatt hög på grund av de dåliga väder- och vägförhållandena. Risken för civila oroligheter ökar eftersom människor tvingas vänta på räddningsinsatser ute i kylan.

Rapportering 7e februari

Sju dagar landssorg har utlysts i Turkiet och alla skolor kommer att vara stängda fram till den 13e februari. Vi har redan identifierat en ökning av trafikolyckor då människor flyr från de drabbade områdena samtidigt som räddningsinsatser rusar in på skadade vägar i isiga och våta väderförhållanden. Flera tunnlar och broar har kollapsat. Flygplatserna i Adana, Elazig och Diyarbakir fortsätter sin verksamhet medan flygplatserna i Gaziantep och Malatya endast används till att förenkla ankomsten av humanitära- och räddningsgrupper. Hatays flygplats har skadats avsevärt och är för närvarande avstängd. Branden i Iskenderuns hamn pågår och hamnverksamheten upplever fortsatta störningar. Det pågar el-, vatten- och gasavbrott i stora delar av sydöstra Turkiet. Telekommunikationen är i stort sett återställd men tillfälliga avbrott i de drabbade områdena förekommer.

Efterskalv fortsatte under gårdagen och natten. Många byggnader som delvis skadades av de största jordbävningarna har förstörds helt eller kollapsat av de kraftiga efterskalven. Minst 5000 människor har dött och cirka 7000 byggnader har förstörts. 15,3 miljoner människor bor i det katastrofdrabbade området, där många människor har tillbringat den senaste natten med att sova utomhus i kalla vinterförhållanden. Många människor är fortfarande instänga i skadade byggnader och bland rasmassorna samtidigt som räddningsinsatserna pågår.

BRA ATT VETA

Den turkiska regeringen har fortsatt sökt internationellt bistånd för att stödja de omfattande humanitära insatserna. Fler skalv och efterskalv förväntas. Samtidigt som människor och kritiska affärsresurser bör omplaceras omedelbart till en säker plats.

Dödsiffrorna förväntas stiga ytterligare under de kommande dagarna, likaså antalet skadade. Människors och förnödenheters rörlighet kommer vara kraftigt begränsad under den närmaste tiden. Alla som reser till och i Turkiet måste inneha detaljerade resesäkerhetsplaner och vara självförsörjande gällande mat, vatten och transporter. Risken för civila oroligheter ökar i samband med att människor tvingas stanna ute i kylan medan de blir otåliga med räddningsinsatserna.

Rapportering 6e februari

En kraftig jordbävning inträffade den 6e februari kl 04:17 och den kändes i hela Turkiet ända till Kairo, Egypten. Det första skalvet uppnådde 7,8 magnitud på Richterskalan och har påverkat de Turkiska städerna Malatya, Adiyaman, Sanliurfa, Kahramanmaras, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Iskenderun och Adana. Jordbävningen har också påverkat Aleppo, Afrin, Jarbulus, Al-Bab, Sarmada, Al-Safirah, Idlib och Daye Hafir i Syrien. Det andra skalvet inträffade kl 04:28 och nådde en magnitud på 6,7. Senare under morgonen inträffade ytterligare ett jordskalv på 7,5 magnitud. Den senaste jordbävningen på denna skala registrerades 1939 och då dog cirka 30 000 människor. Hittills har mer än 1400 dödsfall rapporterats, och hundratals människor är fortfarande fast under rasmassorna och fler än 5000 är skadade. Mer än 1700 byggnader har förstörts i Turkiet och antalet är till och med högre i Syrien. Minst 500 personer har dött i Syrien som en följd av jordbävningen.

Hatays flygplats är avstängd, medan flygplatserna i Adana och Gaziantep har ställt in alla civilia flyg för att istället assistera räddningsinstasterna. Hamnen i Iskenderun har skador samtidigt som vissa motorvägar och vägar har förstörts medans andra vägar har blockerats av nedfallna spillror. Telekommunikationen har avbrutits i sex provinser, medan två städer i Hatay-provinsen inte har tillgång till elektricitet. Just nu pågår bedömningen av skador på olje- och gasledningar.

BRA ATT VETA

Den turkiska regeringen har begärt internationellt bistånd för att stödja de omfattande humanitära insatserna. Fler skalv och efterskalv förväntas. Människor och kritiska affärsresurser bör omplaceras omedelbart till en säker plats.

Dödsiffrorna förväntas stiga ytterligare kommande dagar, likaså antalet skadade. Kommunikationen med de drabbade provinserna kommer att vara utmanande när många försöker kontakta anställda, partners och underleverantörer.

Den turkiska regeringen prioriterar humanitära flyg och den civila flygverksamheten störs för närvarande på grund av detta. Myndigheter fortsätter att bedöma flygplatsernas skador. Huvudvägar i de drabbade områdena är också allvarligt skadade. Människors och förnödenheters rörlighet kommer vara kraftigt begränsad under den närmaste framtiden.

Har du anställda, samarbetspartners eller leveranskedjor i Turkiet?

Vi har partners på plats för att bedöma situationen och tillhandahåller omedelbar assistans och stöd till våra kunder och deras partners. Det kommer att uppstå störningar i försörjningskedjor och tjänster för företag som har kontaktpunkter i Turkiet, vi stödjer affärskontinuitet för de företag som är exponerade.

Vill du ha hjälp med att identifiera vilka kritiska affärsverksamhetsprocesser som kan påverkas av den nuvarande krissituationen?
Maila eller ring Dominic Bowen, +46 101 740 310 på vår utlandsdesk.