Teknisk Due Diligence

Står bolaget inför en kommande försäljning eller uppköp, bolagsvärdering eller vill ni helt enkelt ha en genomlysning av er IT-miljö och IT-drift? Vi hjälper er.

IT Due Diligence-processen

IT Due Diligence-processen kan göras både som totalgenomgång och inom ett begränsat område. Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

Listan kan säkert göras längre än nedan.

 • Oro över verksamhetskritiska system.
 • Företaget behöver ta in kapital.
 • Företaget ska säljas.
 • Företaget går i förvärvstankar.
 • Sammanslagning med andra bolag.

Vid ovanstående utmaningar är det viktigt att ha god kontroll på sina IT-system. Obehagliga överraskningar som haverier eller driftstörningar kan uppstå, vilket kostar både tid och pengar.

Erfarna konsulter

Våra erfarna konsulter går igenom hela IT-miljön och kartlägger den. Arbetet genomförs i nära samarbete med bolagets egna resurser.

Efter genomförd process levereras en komplett rapport över:

 • Infrastruktur
 • IT-System
 • Drift
 • Kommunikation
 • Personal och kompetens
 • Incidenthantering
 • Förändringshantering
 • Licensinventering
 • Backup- och återläggningsprocesser