Red Team

De flesta organisationer behöver identifiera och adressera sårbarheter i takt med att deras IT-miljö växer och utvecklas. 2Secure hjälper er att hitta dessa sårbarheter, för att skydda kritiska tillgångar.

Sårbarhets- och applikationstester

Utvecklingen går framåt och organisationernas olika miljöer växer så som cyberhoten, där organisationerna växer genom införandet av ny och föränderlig teknik och genom att systemutveckling – som resulterar i nya koder, infrastruktur och nya applikationer – driftsätts kontinuerligt.

Det betyder att det vanliga sättet, att genomföra sårbarhets- och applikationstester en gång om året, tenderar att bli ålderdomliga och inaktuella, då cyberkriminella alltid söker efter nya områden att ta sig in på. Cyberkriminella inriktar sig alltid mot det enkla sårbarheterna som enkelt kan hittas och utnyttjas.

Därför behöver dessa snabbt identifieras och mitigeras för att kunna skydda kritiska tillgångar och konfidentiell information.

2Secure hjälper företag med just detta.