Digitala forensiskaanalyser

Våra experter hjälper er att säkra och analysera digitala bevis från nätverk, datorer och mobiltelefoner i samband med incidenter och internutredningar.

Säkerställ bevisvärdet

Vi använder metoder och verktyg som säkerställer bevisvärdet, objektivitet och rättssäkerhet.

Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning som ökar sannolikheten för framgång i era utredningar.