Cloud Security

Identifiera och hantera era risker i samband med att ni upphandlar molntjänster och molnapplikationer.

MOLNTJÄNSTER OCH MOLNAPPLIKATIONER

Våra specialister hjälper till med att identifiera och hantera era risker i samband med att ni upphandlar molntjänster och molnapplikationer.

När skyddsvärd information och personuppgifter ska hanteras i molnet ställs det krav på kompletterande åtgärder för att uppnå en ändamålsenlig informationssäkerhet och efterleva alla nya regelverk.

Vi stöttar med informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys, konsekvensanalys, kravställning, kontroll och rådgivning mm.