Applikationssäkerhet

Våra branschledande experter hjälper er att granska och testa era applikationer, så att sårbarheter identifieras och åtgärdas.

Granska och testa

Vi har ett stort fokus på webbapplikationer och mobilapplikationer och erbjuder avancerade granskningar och tester som sträcker sig betydligt längre än OWASP Top 10.

Vi hjälper er att granska och testa era applikationer vid upphandlingar, utveckling och under drift för att säkerställa att eventuella brister och säkerhetsrisker upptäcks och åtgärdas.