IT- OCH INFORMATIONS-SÄKERHET

Att skydda sina affärskritiska tillgångar, information och system mot dagens cyberrelaterade hot och samtidigt säkerställa regelefterlevnad är en stor utmaning som kräver specialistkompetens och erfarenhet. 2Secure har den erfarenhet och alla de specialister som behövs för väl fungerande IT-säkerhet.

Våra TJÄNSTER

Ikon Informationssäkerhet
INFORMATIONSSÄKERHET
Ikon Följa upp - Omvärldsanalys - GRC
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE
Ikon Applikationssäkerhet
APPLIKATIONSSÄKERHET
Ikon Penetrationstester
PENETRATIONSTESTER
Ikon Critical asset - Fokus Identifiera - Besiktning - Red team
RED TEAM
Ikon Planera - Säkerhetsprojektering - Risk management
RISK MANAGEMENT
Ikon Kodgranskning
KODGRANSKNING
Ikon Säkerhetsgranskning
SÄKERHETSGRANSKNING
Ikon Teknisk DD
TEKNISK DUE DILIGENCE 
Ikon GDPR
DATASKYDD/GDPR
Ikon Cloud security
CLOUD SECURITY
Ikon Leverantörsgranskningar
LEVERANTÖRSGRANSKNING
Ikon Säkerhetsanalys - Digitala forensiska analyser
DIGITALA FORENSISKA ANALYSER
Ikon Incidenthantering
INCIDENTHANTERING

Vad gör man om man utsätts för en cyber-attack?

Var förberedd om något skulle hända. Vi hjälper er att sätta upp ramverk, styrdokument, rutiner och kontroller.

 1. Följ kommunikationsplanen 
  Följ interna styrdokument och interna regelverk.
 2. Säkra IT-systemet
  Ta en backup för att kunna återskapa systemet med säkerhetskopior.
 3. Gör en polisanmälan
  Har du råkat ut för en cyberattack har du utsatts för ett brott.
 4. Inrätta ett krisledningsteam
  Vid en incident behövs coaching och tydlig styrning.