• en
 • sv
 • Intervju | Säkerhetschef

  Hej Johan! Berätta om din bakgrund och om hur du hamnade på 2Secure!

  Jag är 51 år gammal och innan jag började på 2Secure arbetade jag 26 år som polis. Jag har arbetat med det mesta ifrån sjöpolisverksamhet till grov organiserad brottslighet och avslutade poliskarriären som sektionschef för polisens underrättelseverksamhet i Region Stockholm, Polisområde Syd. Jag blev sedan väldigt nyfiken på den privata sektorn och när jag fick erbjudande om att börja på 2Secure under våren 2016 så tackade jag såklart ja!

  Vad ingår i din roll som säkerhetschef för våra kunder? Vad hjälper du våra kunder med? 

  Jag är inriktad mot säkerhetsrådgivning mot näringsliv och offentlig sektor, främst i rollen som ”Interimistisk Säkerhetschef”. Huvudsakligen arbetar jag med att upprätta en process eller ett system för systematiskt säkerhetsarbete som omfattar personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet.

  Alla våra kunder är unika och verkar i varierade branscher, varför en av de största utmaningarna är att upprätta en process som passar varje enskild kund. En annan stor utmaning är att skapa delaktighet i säkerhetsarbetet hela vägen från styrelserummet, via högsta ledningen ut till hela verksamheten.

  Vad ser du för fördelar med att ta in extern hjälp i säkerhetsrelaterade frågor?

  Alla verksamheter behöver bedriva någon form av systematiskt säkerhetsarbete, men i olika omfattning. Vissa verksamheter har regulatoriska krav och andra verksamheter verkar i en sådan miljö att de måste bedriva systematiskt säkerhetsarbete. Stora bolag behöver fastställda och förankrade processer i form av policys, direktiv och instruktioner medan mindre företag klarar sig med enklare instruktioner. Tricket är att hitta rätt nivå.

  Fördelarna med att anlita konsultstöd i säkerhetsarbetet är flera. Det frigör bland annat tid för den ordinarie chefen, det tillför ny kunskap, det tillför nya erfarenheter samt ny energi, vilket i regel är effektivitetshöjande.

  Vad ser du för trender inom säkerhet? 

  Den nya säkerhetstrenden är enligt mig informationssäkerhet, det vill säga hur vi ska skydda vår information. Digitaliseringen medför många fördelar, framför allt när det gäller att skapa effektivitet och smidighet, men utmaningen är att använda tekniken säkert. Vet vi egentligen vad som händer med vår information när vi lägger in den i våra IT-system, vet vi vem som får tillgång till våra mail, var hamnar det vi skriver, det vi sparar i vår dator och vem kan komma åt att läsa uppgifterna?

  Johan Åkerlund, senior konsult 2Secure

  johan.akerlund@2secure.se