• en
 • sv
 • Insikt | Radikaliseringsprocessen

  Radikalisering kan beskrivas som den process som bidrar till att en individ succesivt dras in i våldsbejakande extremism, det vill säga radvis accepterar att använda våld som medel för att framföra en viss politik eller tro. Säkerhetspolisen ser en utveckling inom den våldbejakande extremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott.

  Utifrån 84 undersökta terrorhändelser mellan år 1940 och 2016 som utförts av ensamagerande gärningspersoner väljer en ensamagerande gärningsperson ett av tre följande mål:

  1. I 60 procent av fallen väljer ensamagerande gärningspersoner att utföra angrepp mot civila mål.
  2. I 32 procent av fallen väljer ensamagerande gärningspersoner att utföra angrepp mot politiska mål.
  3. I 7 procent av fallen väljer ensamagerande gärningspersoner att utföra angrepp mot militära mål.

  Internetbaserade radikaliseringsprocesser är ofta svårupptäckta – framförallt innan en ensamagerande gärningsperson genomfört ett attentat. I efterhand är det betydligt lättare att identifiera indikatorer som kan förklara, eller styrka, gärningspersonens radikaliseringsprocess.

  Vid identifiering av tidiga indikatorer på radikalisering av potentiella ensamagerande gärningspersoner används följande modell (se figur 2). Sådana indikatorer bör betraktas som mycket svaga. Om samtliga kriterier i modellen inte kan bekräftas är det också omöjligt att styrka en radikaliseringsprocess. Om samtliga kriterier i modellen kan bekräftas ger resultatet endast uttryck för en mycket svag indikator på en radikaliseringsprocess.

  2Secure kan inhämta och bearbeta samtlig information som publiceras i öppna digitala miljöer (exempelvis nyhetsmedia, digitala forum, sociala media samt övriga digitala plattformar). Genom att arbeta med radikaliseringsmodellen tillsammans med digital inhämtning av stordata ökar chanserna att identifiera indikatorer på radikalisering.

  Vill du veta mer om hur 2Secure arbetar med dessa frågor?

  Kontakta 2Secure Analys på analys@2secure.se