• en
 • sv
 • Insikt 2019

  Två gånger om året genomför 2Secure ett insiktsarbete där vi undersöker verksamhetskritiska trender inom olika branscher, i syfte att öka samhällets och näringslivets medvetenhet om risklandskapets utveckling. I arbetet har 2Secure identifierat tre samhällsövergripande trender, vars effekter innehåller tydliga indikatorer på deras fortsatta bestånd.

  Den första trenden kapslar in den säkerhetspolitiska förändring Sverige genomgått de senaste åren. Denna skiftning har sitt ursprung i politiska förändringar såväl i Sveriges närområde som på global nivå. För det svenska samhället har det framförallt inneburit en återuppbyggnad av totalförsvaret, där det civila försvaret tilldelats en alltmer central roll. Syftet är att stärka Sveriges resiliens, genom att förbättra samhällets förmåga att hantera större olyckor, katastrofer, kriser och krig. Såväl landsting, kommuner som näringsliv åläggs nya åtaganden, vilket innebär en ökad betydelse av deras roll i Sveriges totalförsvar.

  Den andra trenden kapslar in den ökade digitaliseringen, framförallt med hänsyn till de sociala mediernas utveckling. Denna utveckling har delvis skett parallellt med de säkerhetspolitiska förändringarna, men oberoende av varandra. Individers ökade närvaro på sociala medier och andra digitala forum, i kombination med organisationers behov av medial närvaro, har skapat en trend där organisationer utsätts för negativ exponering genom mediadrev och socialdigitala drev.

  Den tredje identifierade trenden är en ökad känsla av oro och osäkerhet i samhället. Den säkerhetspolitiska förändringen i det svenska samhället i kombination med att allt fler når ut med information, åsikter och tankar till en stor publik på en mycket kort tid på socialdigitala plattformar, är två av flera bidragande faktorer. Det skapar misstro till samhällets förmåga, kapacitet och resiliens, särskilt i förhållande till några av nutidens mest centrala frågor.

  För mer information kontakta analys@2secure.se