• en
  • sv
  • Ingen semester för bluffakturor

    Med bluffaktura menas en faktura på en vara eller tjänst man aldrig har beställt. Det kan också röra sig om en beställning där kostnaden inte står i rimlig proportion till det som senare levereras. Sommaren är en extra känslig period eftersom vikarierande personal då ofta får ta över ordinarie personals arbetsuppgifter.

    Organisationen Svensk Handel sammanställer kontinuerligt en lista över bolag man som företagare bör akta sig för. Bolagen som återfinns på Svensk handels varningslista använder sig antingen av oetiska eller oseriösa säljmetoder alternativt skickar bluffakturor.