Säkerhetsgranskning

Vi utvärderar säkerheten i ett system eller en process från ett verksamhetsperspektiv. Utifrån granskningsobjektets hotbild utvärderar våra experter möjliga bristhypoteser.

Få kontroll på säkerheten

Den här typen av granskning hjälper er att göra en tydlig riskbedömning av granskningsobjektet. Våra experter hjälper er att få kontroll på säkerheten, genom att identifiera brister i era nuvarande skydd. Vi ger tydliga rekommendationer för hur ni kan uppnå en enhetlig säkerhetsnivå utifrån riskprofil. Detta görs genom penetrationstester som är ett sätt att få en utökad och konkret översiktsbild över tekniska sårbarheter.

Vi använder oss utifrån erkända standarder som OWASP Top 10, OWASP Testing Guide samt PCI-DSS

  • Infrastruktur – Servermiljö, nätverk och WiFi
  • Applikation – Webbapplikationer, appar och klientapplikationer
  • Hårdvara – IoT, firmware och mobiltelefoner

 

 

Sårbarhetsskanning

Genom vår sårbarhetsskanning ger det en snabb och effektiv metod att hitta tekniska sårbarheter. Våra experter filtrerar, bedömer och prioriterar resultaten så att ni enkelt och kostnadseffektivt kan sätta rätt resurser på rätt åtgärder.

2Secure Inspect it arbetar och utbildar oss kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade inom den senaste teknologin. Genom att vi alltid håller oss ajour, erbjuder vi djupare och mer avancerade applikationstester än vad många standarder kan erbjuda. Testerna skräddarsys efter klientens behov för att testa er applikation.

Exempelvis kan vi hjälpa er att hitta:

  • Brister i klientapplikationer
  • Komplexa webbapplikationssårbarheter. Exempelvis http-smuggling och brister i API:n
  • Sätt att kringgå webbapplikationsbrandväggar och andra typer av skydd
  • Brister i er molninfrastruktur

 

Kontaktpersoner