Risk Management

Risk Management är processen att identifiera, bedöma och kontrollera hot mot en organisations kapital och resultat. Riskhanteringsstrategier har blivit en topprioritet för digitaliserade företag.

IT-säkerhetshot och risker

Hot eller risker kan härröra från en mängd olika källor, inklusive ekonomisk osäkerhet, juridiska skyldigheter, strategiska ledningsfel, olyckor och naturkatastrofer.

IT-säkerhetshot och datarelaterade risker och riskhanteringsstrategier för att lindra dem har blivit en topprioritet för digitaliserade företag. Som ett resultat inkluderar en riskhanteringsplan alltmer företagens processer för att identifiera och kontrollera hot mot dess digitala tillgångar, inklusive företagsuppgifter, kundens personligt identifierbara information (PII) och immateriella rättigheter.

Kontaktpersoner