Leverantörs-granskningar

Vi erbjuder leverantörsgranskningar som är en dokumenterad process för godkännande av leverantörer i syfte att säkerställa att de uppfyller era säkerhetskrav.

INFÖR UPPHANDLING

Undersökningar indikerar att över hälften av våra svenska företag har utsatts för cyberattacker och dataintrång senaste året. En rapport indikerar att åtta av tio svenska företag har drabbats.

Inför upphandling eller nyutveckling av teknik- och säkerhetslösningar kan våra experter hjälper er att ställa rätt krav, kontrollera och följa upp att era leverantörer lever upp till de ställda kraven. Det skapar trygghet för alla inblandade.

Kontaktpersoner