Informationssäkerhet

Utveckla och implementera en väl fungerande styrning och ett strukturerat arbete för informationssäkerhet för företag.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet handlar om att skydda sina affärskritiska tillgångar, information och system mot dagens cyberrelaterade hot och samtidigt säkerställa regelefterlevnad.

Våra experter hjälper er att utveckla och implementera en väl fungerande styrning och ett strukturerat informationssäkerhetsarbete i enlighet med regelverk och standarder, anpassat till verksamhetens behov.

Genom att anlita våra informationssäkerhetsspecialister säkerställer ni tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för:

  • Styrning, interna regelverk och ledningssystem (GRC)
  • Kravställning
  • Kontroller och tillsyn av regelefterlevnad (Audit)
  • Hot-, risk- och sårbarhetsanalyser
  • Hantering av informationssäkerhetsrisker (RM)
  • Kontinuitetsplanering och konsekvensanalys (BCP/BIA)
  • Inventering och prioritering av era informationstillgångar

Kontaktpersoner