Governance, Risk och compliance (GRC)

Vi hjälper er att utforma styrdokument och interna regelverk samt granska, utveckla och förbättra dessa vid behov.

FUNGERANDE PROCESSER OCH RUTINER

Vi kan även hjälpa er att omsätta dessa praktiskt till fungerande processer och rutiner anpassade till ert företag.

Vi arbetar utifrån regelverk och vedertagna standarder och hjälper till med att sätta upp ramverk inklusive styrdokument, rutiner och kontroller. Vi testar och utvärderar kontroller och efterlevnad av regelverken.

Våra specialister har också lång erfarenhet av praktisk riskhantering inom informationssäkerhets och dataskyddsområdet.

Kontaktpersoner