Dataskydd/GDPr

Våra experter hjälper er att säkerställa skyddet av den personliga integriteten i enlighet med de regelverk som ska tillämpas vid behandling av personuppgifter.

Säkerställ skyddet av den personliga integriteten

Våra experter hjälper er att säkerställa det skyddet i enlighet med de regelverk som gäller. Genom att anlita våra dataskyddsombud säkerställer ni tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att leva upp till kraven i bland annat GDPR.

Våra kan även hjälpa din verksamhet genom hela efterlevnadsprocessen av GDPR.

Kontaktpersoner