Krisledning

Att vara beredd och kunna ta kommandot om en kris inträffar i organisationen är av yttersta vikt för den organisation eller myndighet som värnar om sina anställda. Vi hjälper er ta fram de handlingsplaner som behövs.

Rutiner och kommunikation

Krisledning handlar om att ha de rutiner och handlingsplaner som behövs för att under ordnade former leda en organisation genom en kris.

Grunden till att hantera en kris på ett bra sätt är att kunna kommunicera tydligt, både inom den egna organisationen och omvärlden. Att inge förtroende och signalera att man gör det som krävs för att kunna ta sig ur krisen. Är ni en organisation som verkar på flera platser är kommunikationen till dessa och mellan de olika enheterna oerhört viktig.

Kontaktpersoner