Incident och krisledning

Incidenter, som till exempel skadegörelse, stölder, otrygga situationer behöver en viss typ av åtgärder. Kriser i sin tur har ofta en djupare påverkan och kan handla om allt från kidnappning till naturkatastrofer. Oavsett vilket behövs en förberedd och planerad incidenthantering och krisledning, om och när något skulle inträffa. Vill du ha hjälp att vara förberedd?

Våra TJÄNSTER

Ikon Incidenthantering
INCIDENTHANTERING
Ikon Krisberedskap
KRISBEREDSKAP
Ikon Krisledning
KRISLEDNING

Saker att ha koll på innan en kris inträffar

  • Är krisledningsförmågan rätt?
  • Följer den lagar och regler?
  • Finns det en utarbetad stabsarbetsmetodik?
  • Finns en utarbetad ledningsmetodik för beslutsfattare?