• en
 • sv
 • Inbjudan – Nya Säkerhetsskyddslagen

   Vill du och din organisation veta mer om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen?

  2Secure erbjuder en fyra timmars utbildning om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och de krav som ställs. En av våra säkerhetsskyddsspecialister kommer att leda utbildningen.

  Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019 och ställer högre krav numera på kommuner, myndigheter och företag att skydda sina mest skyddsvärda tillgångar. Den omfattar fler verksamheter än tidigare och i lagstiftningen förtydligas det att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Säkerhetspolisen kom i juni månad ut med nya vägledningar som erbjuder ett stöd i det löpande säkerhetsskyddsarbetet.

  Innehåll i utbildningen

  • Vilka som omfattas av lagen
  • Begrepp och definitioner
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Säkerhetsskyddad upphandling
  • Stöd i säkerhetsskyddsarbetet
  • Nya förslag om lagändringar

  Var och när

  1. Borås 5 september (09.00-13.00), Scandic Plaza, Allégatan 3
  2. Uddevalla 17 september (09.00-13.00), Bohusgården, Nordens väg 6
  3. Skövde 19 september (09.00-13.00), Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10
  4. Göteborg 24 september (09.00-13.00), Ekonomivägen 3-5 (Askim)

  Frågor och anmälan

  Frågor och anmälan sker till Linda Tingstrand på 070-577 59 71 eller på linda.tingstrand@2secure.se.

  Praktisk information

  Utbildningen kostar 4500 kr, exklusive moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 20 dagar netto. Din anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Denna regel gäller även kursdeltagare som utan avbokning uteblir från kurs. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kan platsen överlåtas.

   

  Välkomna!