• en
 • sv
 • Identitetskapning

  shutterstock_178382189Det pratas just nu mycket om identitetskapning, hur vanligt det är och vad man kan göra åt det. Identitetskapning är när en person utger sig för att vara någon annan genom att använda dennes personnummer och/eller andra uppgifter som styrker ens identitet.

  Hur vanligt är Identitetskapning i Sverige?

  • Enligt en Sifo-undersökning som försäkringsbolaget My Safety låtit göra fick 156 000 svenskar sina identiteter kapade under 2015 och det gjordes över 90 000 anmälningar om bedrägeribrott, som började med en id-kapning. (Källa: DN)

  Vad finns det för risk med Identitetskapning?

  Det finns många risker när det kommer till Identitetskapning och jag kommer ta upp tre olika exempel som skiljer sig lite åt. Självklart beror det på vems identitet som kapas och i vilket ändamål den används.

  • Ett exempel kan vara att kapa en privatpersons identitet och använda den för att göra diverse köp som lyxvaror, resor eller ta lån i personens namn.
  • Ett annat exempel är om en högt uppsatt person inom ett företag, exempelvis en VD, får sin identitet kapad och beställning av dyra industrimaskiner eller andra produkter från leverantörer görs. Oftast då på antingen kredit eller faktura vilket kan leda till enormt hög ekonomisk förlust och ger bedragaren tid att hämta upp produkterna innan företaget hinner märka något.
  • Sista exemplet jag tänkte ta upp är infiltration av företag. Det kan ske på många olika sätt så som genom förvärv av företag som inte har rent mjöl i påsen, genom att en person som är medlem i en kriminell organisation och fysiskt infiltrerar företaget genom att antingen använda sitt riktiga namn eller genom att ta en annans identitet under rekryteringsprocessen som inte har några anmärkningar. Risker som finns kopplat till detta är bland annat läckage av företagsinformation som leverantörer, kundlistor, banktransaktioner och även privatinformation. Detta har BRÅ skrivit en väldigt intressant rapport om där de ger en insikt i hur det förekommer och hur man kan motverka detta.

  Identitetskapning är alltså vanligare än vad man kanske tror och är någonting som man bör vara vaksam för. Märker man att några konstiga köp har gjorts med ens kreditkort eller upptäcker beställningar som man inte kommer ihåg bör det omedelbart kollas upp då det kan vara fråga om en identitetskapning. Samtidigt är det viktigt för företag att göra ordentliga kontroller av de personer som följer med ett företag vid förvärv – samt vid rekrytering – och vidimera personernas identitet och bakgrund.