Hur rättvis är byggbranschen?

16 mars, 2022

Hur ser byggbranschen ut i Sverige? Tyvärr är bilden ganska dyster, då det har blivit allt vanligare med oseriösa aktörer eller till och med organiserad brottslighet i underleverantörsleden. Svart arbetskraft och arbetskraft som utnyttjas genom låga löner och långa arbetsdagar är mer regel än undantag. Det här gör att hela branschen verkar på en marknad som skapar orättvisor och snedfördelar konkurrensen. Byggföretag som sköter sig får betala. 

Rättvist byggande handlar om att återupprätta spelreglerna och se till att byggarbetsplatser är säkra och att konkurrens på lika villkor råder. Ur den här insikten har till exempel föreningen ”Rättvist Byggande” uppstått, och också ”Fair Play Bygg”, dit man kan anmäla misstankar om oegentligheter. Men det har också uppstått ett stort behov av att få konkret hjälp med att kontrollera och ta fram bevis för att oegentligheter pågår. Det är där 2secure kommer in i bilden.

Arbetsplatskontroller säkerställer rättvist byggande

2Secure, som är en av Nordens största leverantörer av säkerhet och riskkontroll, har under det senaste året sett en rejäl ökning av behovet att säkerställa säkerhet och rättvist byggande. De arbetar med problemet utifrån sin specialistkompetens. Dels genom att erbjuda arbetsplatskontroller där 2Secures inspektörer med egna ögon kan se och följa arbetet på en byggarbetsplats och rapportera felaktigheter (2Secure har tillsammans med företaget Moxy ID genomfört närmare 400 arbetsplatskontroller under 2021 och är därmed landets största aktör på området), dels genom att erbjuda bakgrundskontroller och företagsgranskningar redan innan ett samarbete startar, så att man på det viset kan ta reda på om underleverantören sköter sig. I vissa samarbeten kan det dessutom vara viktigt att göra en fördjupad kontroll, då många underleverantörers historia och affärer inte syns vid en första kontroll. 2secure bistår med detta.

Arbetsplatskontrollerna sker på ett respektfullt och icke-konfrontativt sätt och brukar snabbt ge resultat.

– En arbetsplatskontroll ger ofta tydliga bevis ganska snabbt och vi får information som vi sedan tar med vår uppdragsgivare. Ibland händer det att byggarbetare smiter när vi kommer, säger Mattias Nygren som är ansvarig för 2Secures affärsområde Arbetslivskriminalitet.

Digitalt verktyg som är unikt

2Secure använder ett digitalt verktyg som har utvecklats specifikt för att kunna genomföra arbetsplatskontroller så effektivt som möjligt, och det är det enda verktyget på marknaden som idag är ackrediterat hos Byggföretagens system ID06. Det lanserades 2006, just för att främja rättvist byggande, och är ett system för att kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare, genom till exempel närvaroregistrering i elektronisk personalliggare och inpasserings- och låsfunktioner.

2Secures digitala verktyg gör det möjligt att skanna och kontrollera samtliga ID06-kort direkt mot ID06-registret. Efter 2Secures arbetsplatskontroll skapas en rapport som beskriver och jämför faktisk närvaro mot närvaroliggaren samt beskriver eventuella brister som upptäckts i samband med besöket.

– Det här gör oss inte bara säkra och trygga, utan också kostnadseffektiva, fortsätter Mattias Nygren. Vi får snabbt kontroll och kan sedan tillsammans med vår uppdragsgivare bestämma hur vi går vidare om vi hittar saker som inte står rätt till. 

Rättvist byggande för en sund bransch

Rättvist byggande är en grundsten inte bara för byggbranschen, utan också för samhället i stort. 2Secure har all kompetens som behövs för att minimera riskerna och hjälpa till att rensa branschen från oseriösa aktörer, som kostar samhället miljarder i uteblivna skatteintäkter. 

– Rättvisa och konkurrens på lika villkor, det är vad rättvist byggande handlar om, avslutar Mattias Nygren. Vi behöver en sund bransch. Men framförallt handlar det om att ge människor bra arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö. Ingen människa ska utnyttjas. 

Vill du veta mer om arbetslivskriminalitet?
Kontakta Mattias Nygren, mattias.nygren@2secure.se.

Kontakta mig