Hur kan presidentvalet i Frankrike påverka ditt företag?

22 april, 2022

Den 24 april kommer den sittande presidenten, Emmanuel Macron, att möta Marine Le Pen i en avgörande andra omgång i det franska valet. Vinnaren blir Frankrikes president. Till skillnad från deras kamp 2017, då Macron vann med 66 procent, väntas detta val bli en rysare. Le Penn har framgångsrikt lyckats att minska gapet till Macron, detta delvis på grund av franska folkets missnöje med Macron, men även på grund av Le Pens ekonomiska politik. Valet kommer i en tid då franska folket upplever höga levnadskostnader, något som bekräftats med Jean-Luc Mélenchons framgång i valets första omgång.

Beroende på vem som vinner valet, kan Frankrike, Europa, och i viss mån världen, komma att uppleva anmärkningsvärda geopolitiska förändringar. Le Pen har föreslagit drastiska åtgärden som kan komma att innebära slutet på Europeiska Unionen så som vi känner till den idag. Le Pen har även föreslagit en strategisk omvärdering när det gäller Ryssland och Putin, något som riskerar att rubba den västerländska enigheten som hittills existerat under kriget i Ukraina.

Företag över hela Europa bör överväga hur ett Frankrike lett av Le Pen kan komma att påverka deras verksamhet. Företag bör även överväga hur en andra mandatperiod för Macron kan komma att påverka deras verksamhet, även om Macrons politik är mer förutsägbar. Syftet med denna rapport är att ge en introduktion till vad bägge presidentskapen kan innebära.

Vill du få en djupare förståelse i hur presidentvalet i Frankrike kan påverka ditt företag?
Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk

Här kan du hämta vår rapport ”French presidential elections 2022” och också ta del av våra övriga rapporter.

Hämta rapport