Höjning av terrorhotnivån i Sverige

17 augusti, 2023

Den 17 augusti fattade Säpo beslut om att höja terroristhotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot). Vid en presskonferens förklarade Säpo att beslutet inte baserades på en konkret hotbild om en omedelbar attack, utan snarare på en utveckling som ägt rum under året.

Sverige har gått från att vara ett ”legitimt” mål till att vara ett ”prioriterat” mål för attacker, särskilt identifierat bland de generella hoten mot västländer. Säpos bedömning är att det förvärrade säkerhetsläget
kommer att bestå under en längre tid. Av operativa skäl kan Säpo inte kommentera hur många attacker de har förhindrat. De arbetar både proaktivt och reaktivt för att stoppa attacker innan de inträffar.

2Secure övervakar utvecklingen och dess konsekvenser för våra kunder, både nationellt och internationellt.

Läs den uppdaterade svenska rapporten HÄR

Read the updated english report HERE

Läs den svenska rapporten här

Read the english report here