Har öppenhet ett pris?

31 maj, 2023

I vårt senaste white paper utforskar vi ämnet ”Har öppenhet ett pris” och analyserar olika aspekter av digital exponering. Vi belyser vikten av att förstå hur individer exponeras online och lyfter fram den ökade sårbarheten för antagonister som kartlägger och får tillgång till känslig information.

Vi undersöker även offentlighetsprincipen och dess roll för tillgänglighet och öppenhet av allmänna handlingar. Vi diskuterar de integritetsmässiga utmaningarna människor står inför när de försöker kontrollera spridningen av sin personliga information, begränsad av denna öppenhet. Vi utforskar även hur man balanserar integritet och öppenhet.

En viktig faktor i den ökade exponeringen är den digitala utvecklingen och informationsaggregatorer som sammanför myndighetsdokument angående privatpersoner. Vi tar upp konsekvenserna av denna utveckling, tillsammans med den frivilliga informationen som delas på sociala medier, vilket leder till ökad exponering för enskilda individer.

Vi betonar vikten av att varje individ överväger avvägningen mellan personlig integritet och öppenhet, medan vissa personuppgifter kan klassificeras som allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Här kan du hämta vårt kostnadsfria white paper ”Exponering i det digitala och offentliga Sverige” och också ta del av våra övriga white paper.

Vill du ha hjälp med digitalt skydd eller vill veta mer om vårt affärsområde Analys?
Kontakta Ida Oreland Werneholm

Hämta white paper