Upphandling

Vi hjälper er upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av fysisk säkerhet för både privat och offentlig verksamhet.

Skall-krav och utvärdering

För att lyckas med upphandlingen utförs den i två steg med en kvalificeringsfas med tydligt angivna skall-krav och en utvärderingsfas med en anbudsblankett där samtliga efterfrågade parametrar är uppställda med viktningen presenterad in i minsta detalj. Ett beräkningsprogram används för utvärdering av de kvalificerade anbudsgivarnas inkomna anbud med strikt beräkning av anbudsblanketternas uppgifter.

Hela upplägget ger en strukturerad upphandling med förhållandevis låg konsultkostnad och högt ställda krav på entreprenören avseende helhetslösningen, där tekniken är ett verktyg som ska fungera ihop med människan och där upprätthållande av säkerheten över tiden är en självklarhet.