Säkerhetsprojektering

Skydda era tillgångar genom att kontrollera vem som har tillgång till olika ytor och/eller genom att förstärka till exempel väggar och dörrar.

Från dörrautomatik till inbrottslarm

Säkerhetsprojektering handlar om att ta reda på vem som får röra sig på respektive yta: hyresgäster, underhållspersonal, kunder och eller bud, till exempel. Här tar man också reda på om dörrar skall ha dörrautomatik, kortläsare, magnetkontakt och nattlås. Allt för att säkerheten ska motsvara eventuella hot och risker.

Vi projekterar också olika väggar och omslutningsytor som skall vara utförda enligt skyddsklass, eller om en vägg behöver vara förstärkt för att uppnå ställda krav.

Vi gör också säkerhetsprojektering av tele- och säkerhetssystem: inbrottslarm, passagessystem och CCTV.