Besiktning

En säkerhetsbesiktning/säkerhetsinventering är det första steget för att ta reda på vilken insats som behövs.

En gedigen kontroll

Inventeringen innehåller:

  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Kontroll av tekniska säkerhetssystem
  • Kontroll av utrymningsvägar
  • Kontroll av tillgänglighet och frångänglighet
  • Kontroll av den byggnadstekniska säkerheten
  • Kontroll av den organisatoriska säkerheten
  • Kontroll av säkerhetsadministrationen