• en
 • sv
 • Förnyade bedrägerimetoder

  Nya tillvägagångssätt för kriminella att komma över pengar uppmärksammas ständigt. Nedan följer den senaste uppdateringen om förnyade metoder.

  1. Vissa typer av bedrägerier kräver att bedragarna insamlar data om det tilltänkta offret. Nyligen har en råare variant av detta tillvägagångssätt identifierats, då gärningspersoner ska ha ringt upp till familjer och försökt lura till sig pengar genom att hävda att en annan familjemedlem är skadad. Ett exempel på detta är ett fall som nyligen uppmärksammades i media. Då var det en gärningsperson som ringde till en kvinna och hävdade att denne var från polisen. På ett mycket hänsynslöst sätt ska därefter gärningspersonen ha meddelat offret att hennes enda barn varit med om en olycka och dessutom ska skadorna ha varit livshotande. Den uppringda kvinnan och hennes sambo blev därefter ombedda att ange personnummer för att legitimera sig ”på grund av patientsäkerheten”. Gärningspersonen ska då ha testat att logga in på olika banker under samtalet, med de angivna personnumren. När personen fick en träff ombads brottsoffret att logga in på sitt mobila bank-ID, men i själva verket var det inte en inloggning, utan en banköverföring som skulle genomföras vilket brottsoffret såg på displayen och avslutade samtalet utan att godkänna överföringen.

   

  Kriminalkommissarie Jan Olsson på NOA säger att om man ska verifiera att det verkligen är från polisen, förklarar man att man vill ringa tillbaka via polisens växel (114 14), och bli kopplad till den personen för att fortsätta samtalet därifrån. Och ingen polis ringer hem till folk och begär att man ska legitimera sig med sitt bank-ID. Får man den uppmaningen vet man att det är en bedragare.

   

  1. Bluffakturor eller fakturabedrägeri har länge varit känt, och är ett förhållandevis enkelt och effekt sätt att dra ekonomisk vinning. En del av bluffakturorna har nu anpassats efter Coronapandemin, där det exempelvis är falska fakturor till företag på beställningar av handsprit eller munskydd det rör sig om. Var därför uppmärksam på fakturor som dessa och följ nedanstående steg om ni mottager en sådan.
  • Invänd mot, det vill säga bestrid, fakturan genom att stryka ett streck över den och skriva ”Bestrider betalningsansvar – ej beställt”. Skicka ditt bestridande via mejl. fax eller rekommenderat brev så att datum och tid framgår. Returnera sedan fakturan till avsändaren och spar en kopia på det du skickat.
  • Polisanmäl bedrägeriförsöket.
  • Gör samma sak igen om du får en påminnelse eller ett inkassobrev. Motivera varför du bestrider och skicka med kopia på tidigare bestridande.
  • Om den som skickar bluffakturor till dig skickar betalningskravet till Kronofogden får du ett brev från Kronofogden. Bestrid även detta omgående, annars kan de fastställa att kravet är en skuld. Det ska du göra skriftligen. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld.