• en
 • sv
 • Ett tryggt Almedalen

  För fjärde året i rad erbjuder 2Secure säkerhet för deltagare och besökare vid politikerveckan på Gotland. Mats Gustavsson har stöttat kunder i Almedalen de senaste tre åren.

  – Många av de vi är där för att hjälpa beställer detta redan på vårvintern. Vi blir en del av deras strategiska säkerhetsplanering och arbetsmiljöarbete. Redan nu genomför vi löpande omvärldsanalyser som hjälper oss att göra riskanalys och bedömningar, både över en vidare horisont och lokalt på plats i Visby.

  Enligt Mats handlar riskanalysen och åtgärdsförslagen inte enbart om den fysiska säkerheten för de personer som är där, utan också om varumärken och de funktioner som personerna innehar i sina organisationer.

  – Vi ser gärna att företag och organisationer som vet att de ska dit beställer omvärldsbevakning tidigt, för det är i den vi kommer att göra fynd som indikerar att det finns anledning att göra en riskanalys.

  Almedalen som event är en säkerhetsmässig utmaning. Visby med sina smala, slingriga kullerstensgränder och charmiga, medeltida bakgårdar är en fantastisk miljö, men baksidan av myntet är att det är svårt att ta sig fram snabbt. Ännu svårare är det att ta sig fram med fordon.

  – Därför har vi både akutsjukvårdare, fordon inrett för sjuktransport och flera säkerhetskonsulter på plats innanför murarna. Vi har alla många års erfarenhet av personskydd i komplexa och snabbt föränderliga miljöer. Efter flera år av arbete på plats har vi dessutom mycket god lokal kännedom om både eventet Almedalen och Visby innanför ringmuren.

  Vill du veta mer eller beställa våra tjänster inför veckan i Almedalen? Kontakta mats.gustavsson@2secure.se