• en
 • sv
 • Unik metod mäter hat och hot under valåret

  En ny metod för att analysera stora mängder kommentarer på sociala medier har utvecklats av säkerhetsföretaget 2Secure. Analysmetoden mäter extrema reaktioner i digitala miljöer, och kopplar dem till olika politiska ämnen.

  – Sociala medier har visat sig spela en allt större roll i politiken, vilket gjort att det har det blivit en allt viktigare kanal att granska. Sedan januari har vi drivit ett projekt där vi samlat in det som skrivs i kommentarsfält för att öka förståelsen av hot och hat i digitala miljöer under pågående valrörelse, säger Daniel Isberg, affärsområdeschef 2Secure.

  Genom att värdera innehållet i över 400 000 kommentarer kan 2Secures analytiker skilja på vilket typ av budskap en kommentar ger uttryck för – om det ger uttryck för någonting negativt, hatfullt eller hotfullt. Detta kan bidra med en fördjupad förståelse av den digitala politiska debatten.

  Vi ser tydligt att kriminalpolitik är ett väldigt hett ämne, och det område där det förkommer flest extrema uttryck. Det finns också klara skillnader som avgör vem som utsätts för näthat. Till skillnad från IRL där män är mer utsatta för fysiskt våld och skadegörelse, är kvinnor mer utsatta än män på nätet, yngre mer än äldre och personer med utländsk härkomst mer än dem med svensk bakgrund. Det finns också stora partipolitiska skillnader, samt inte minst vissa politikområden som orsakar fler extrema reaktioner.

  Utsattheten bland svenska riksdagsledamöter är större än någonsin efter en kraftig ökning de senaste åren. Det visade sig tydligt när Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade den senaste i raden av Politikernas trygghetsundersökning. 2Secures breda analys kompletterar bilden i ett större sammanhang där även FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut nyligen presenterat resultat från studier inom området, med ett konkret utsnitt av extrema kommentarer i en begränsad miljö.

  – Det här är ett nytt grepp som ger en tydlig indikation på vad som triggar hot och hat där förtroendevalda verkar, konstaterar Daniel Isberg.

  Projektet kommer att slutrapporteras lagom till de svenska valen i september 2018. Till Almedalsveckan publiceras dock en delrapport som går att ladda ner här.

  För mer information kontakta:
  Daniel Isberg, 070-232 88 45, daniel.isberg@2secure.se