• en
  • sv
  • Redo för den nya säkerhetsskyddslagen?

    Den nya säkerhetsskyddslagen träder ikraft den 1 april 2019. Syftet är bland annat att förbygga att känsliga uppgifter röjs, ändras eller förstörs, och skyddet omfattar allt från spioneri, sabotage och andra brott till att skydda uppgifter som omfattas av sekretess.

    Säkerhetsskyddet syftar också till att förhindra att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet.

    Lär dig grunderna för säkerhetsskydd enligt den nya säkerhetsskyddslagstiftningens intressen och riktlinjer. 2Secure håller kurser i Stockholm, Göteborg och Lund under året. Kursen riktar sig främst till säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och personer med särskilt ansvar för säkerhetsskyddet inom förvaltningar och kommunala bolag. Befattningshavare inom säkerhetskänsliga verksamheter som kommunernas vatten- och energiförsörjning kan vara särskilt berörda av denna utbildning.

    Läs mer här: Utbildning_SakSkydd_alla2019