• en
 • sv
 • Klockrån

  Dyra märkesklockor har under senare tid varit ett hett byte för kriminella i framförallt Stockholm. Några av gärningspersonerna har gripits och även dömts för rån, förberedelse av rån och övergrepp i rättssak. Det kan konstateras att gärningspersonernas tillvägagångssätt föregåtts av såväl kartläggning via internet som rekognosering runt och vid berörda adresser. Kriminella har bland annat via privata middagar och restaurangbesök fått information om vilka individer som är ägare av värdefulla klockor.

  Vid några tillfällen har gärningspersonerna skickat sms till offret med information om en kommande leverans av rekommenderat brev i syfte att kartlägga offret. Detta har sedan gett en möjlighet för gärningspersonerna att genomföra klockrånet när offret ska hämta ut leveransen.

  Genom internet och offentlighetsprincipen finns idag många möjligheter för kriminella att kartlägga människor. Därför är det viktigt att vidta de åtgärder som är möjliga för att minimera sin exponering och tillgänglighet i offentliga register. En sådan är att hos teleoperatören ansöka om hemligt telefonnummer. Hemligt nummer är en permanent lösning som innebär att ditt telefonnummer inte syns hos nummerupplysningen när någon söker på ditt namn.

  Rekommendationer

  • Var restriktiv med hur och var värdefulla föremål exponeras
  • Kontrollera budfirman och säkerställ genom att motringa att leveransen stämmer
  • Lämna aldrig ut portkod till okänd
  • Ansök hos teleoperatör om hemligt telefonnummer
  • Var uppmärksam på avvikande händelser i vardagen